TELEMEDICUS.PLKonferencja: Jak należy prywatyzować szpitale?

 

30.09.2011 - Jak należy prywatyzować szpitale?

Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" S.A. w Warszawie

 

Prywatyzować czy nie prywatyzować? Jeżeli tak, to na co zwrócić uwagę?

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji i wymianie poglądów nad zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 r.)


GORĄCY FOTEL PREZESA SZPITALA CZ. II

W ostatnim artykule opisaliśmy jeden z rodzajów odpowiedzialności, a mianowicie – odpowiedzialność cywilną prezesa szpitala „spółki z o.o.” Zgodnie z zapowiedzią przybliżymy teraz zagadnienie odpowiedzialności karnej naszego prezesa.

Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.), oprócz przepisów regulujących zasady funkcjonowania spółki z o.o., zawiera również przepisy karne (od art. 585 do art. 595 k.s.h.). W tym miejscu należy wspomnieć, że jest to specyficzna regulacja, ponieważ zasadniczo w Kodeksie karnym (dalej: k.k.), a dokładnie w art. 296 k.k., opisano czyn zabroniony polegający na tzw. nadużyciu zaufania, niegospodarności. Pozostawiając szczegóły prokuratorom, chcąc określić na nasze potrzeby relacje między tymi dwoma regulacjami, należy uznać, że przestępstwo działania na szkodę spółki z k.s.h. stanowi odmianę przestępstw z art. 296 k.k. (przestępstwo niegospodarności, nadużycia zaufania) oraz z art. 300–302 k.k. My w naszym artykule postaramy się przybliżyć art. 585 k.s.h. z uwagi na to, że jego sankcja karna jest najsurowsza spośród wszystkich sankcji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.


Efektywność i jakość kluczem do zadowolenia pacjentów!

Pomimo kryzysu szpitale niemieckie mają się dobrze - ich sytuacja finansowa poprawiła się. Ale jak prognozują eksperci instytutu RWI, ADMED GmbH i HCB GmbH w opublikowanym parę dni temu raporcie „Krankenhaus Rating Report” w 2011 sytuacja finansowa szpitali w Niemczech ponownie pogorszy się. W szczególności szpitale samorządowe wykażą duży poziom zadłużenia. Dlatego niezbędne jest, aby przedsięwziąć dalsze kroki w kierunku zwiększenia produktywności. W Niemczech myśli się również o zamykaniu szpitali, szczególnie na obszarach słabozaludnionych. Eksperci uważają, że na terenach o małej liczebności mieszkańców powinno się wprowadzić nowe, bardziej efektywne formy zabezpieczenia medycznego. Na przykład chodzi tutaj o pełną integrację sektora ambulatoryjnego (przychodnie) i szpitali.


"GW": Pracownicy szpitala w Tarnowskich Górach nie chcą przekształcenia

Większość pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Hagera nie chce, by szpital został przekształcony w spółkę handlową. Takie są wyniki referendum zorganizowanego w minionym tygodniu przez zakładową komisję "Solidarności". Wzięło w nim udział ponad 73 proc. spośród ponad 600 pracowników szpitala. Ponad 98 proc. głosów było przeciw. Za komercjalizacją zagłosowało zaledwie siedmiu zatrudnionych - informuje "Gazeta Wyborcza".


"Tok FM": Balcerowicz: szybka prywatyzacja to recepta na dług publiczny!

Leszek Balcerowicz przedstawił w Radiu TOK FM swoją receptę na zadłużenie Polski i deficyt budżetowy: - Zdecydowanie trzeba więcej prywatyzować. Jednocześnie trzeba opracować program ograniczenia wydatków, m.in. należy wydłużyć wiek emerytalny - mówi.


"METRO": Mało nas, mało nas do ... Planu "B"

Zaledwie trzy samorządy zdecydowały się przystąpić do rządowego programu przekształcania szpitali w spółki. Chętnych na przyszły rok jest również niewielu, bo samorządowcy boją się awantur przed wyborami - informuje dziennik Metro.


KTO KUPI POLSKĄ GIEŁDĘ PAPIERÓW WAROŚCIOWYCH?

W listopadzie bieżącego roku  Ministerstwo Skarbu poinformowało, że o pakiet większościowy udziałów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych ubiegać się będzie Deutsche Börse. Niemiecka giełda w drodze po polską "wykosiła" trzech pozostałych konkurenów: NYSE Euronext, Nasdaq OMX, London Stock Exchange. Tymczasem Niemcy zrezygnowali z kupna akcji GPW. W tej sytuacji polskie Ministerstwo Skarbu zmuszone zostało do stworzenia nowego scenariusza prywatyzacyjnego.


"PB": Grupa Nowy szpital przejmuje szpitale w Olkuszu, Szprotawie, Krośnie i Gubinie

W najbliższym czasie do Nowego Szpitala mają dołączyć placówki w Olkuszu, Szprotawie, Kroś- nie i Gubinie. Te szpitale są przygotowywane do prywatyzacji do 1 stycznia 2010 r - informuje Puls Biznesu.


"ŻW": Mazowieckie szpitale nie zostaną skomercjalizowane?

Radni sejmiku mazowieckiego po raz kolejny nie podjęli decyzji o przekształceniu w spółki szpitali podległych marszałkowi - informuje Życie Warszawy.


Prywatyzacja szpitali niemieckich - Pielęgniarka ma coraz więcej pacjentów pod opieką

W żadnym z europejskich państw nie zostało tak dużo sprywatyzowanych szpitali jak w Niemczech. W żadnym nie sprywatyzowano kliniki uniwersyteckiej, a w Niemczech tak. Niemieckie koncerny posiadające szpitale należą do największych w Europie.


Subskrybuje zawartość