TELEMEDICUS.PLLetnie Forum Menedżerów w Ochronie Zdrowia Ustawa o działalności leczniczej i ustawa o prawach pacjenta - funkcjonowanie po zmianach

Prawne formy odpowiedzialności placówek medycznych w kontekście zmian ustawy o prawach pacjenta i prac nad powołaniem wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
Mgr Paweł Strzelec - radca prawny, Lublin 

I.      Wbrane zagadnienia odpowiedzialności karnej personelu medycznego w  kontekście roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez  pokrzywdzonych w ramach  postępowania karnego.


"DGP": Pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w szpitalach, przychodniach, a nawet prywatnych gabinetach lekarskich. Na wniosek chorego dokumentacja powinna być mu przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii. Za jej sporządzenie należy jednak zapłacić - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"Rz": MZ przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie sprzeciwu pacjentów

Ministerstwo Zdrowia skierowało do Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie zgłaszania i rozpatrywania sprzeciwu pacjentów wobec opinii i orzeczeń lekarskich. Ma to związek z wyrokiem Trybunału w Strasburgu z marca 2007 roku w sprawie Alicji Tysiąc - informuje Rzeczpospolita.


"Rz": Rzecznik praw pacjanta otrzymuje coraz więcej skarg

Biuro Krystyny Barbary Kozłowskiej, rzecznika praw pacjenta co miesiąc ma 1,6 tys. Interwencji, a oprócz tego 900 od rzeczników pracujących w szpitalach psychiatrycznych. To aż dwa razy więcej niż przed majem zeszłego roku, kiedy funkcjonowało Biuro Praw Pacjenta przy ministrze zdrowia - informuje Rzeczpospolita. 


"DGP": Szpitale i przychodnie łamią prawa pacjentów przy rejestracji

Szpitale i przychodnie, które ograniczają pacjentom możliwość zapisywania się do lekarza tylko do z góry określonego dnia, łamią zbiorowe prawa pacjenta - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": Podmioty i osoby świadczące usługi medyczne mają obowiązek informowania pacjentów o ich prawach

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn. zm.) przewiduje, że pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach określonych w tej ustawie oraz w przepisach odrębnych. Obowiązek udzielania informacji o tych prawach mają również podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych - podaje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": Unijna dyrektywa o leczeniu za granicą zablokowana

Siedem krajów, w tym Polska i Hiszpania, zablokowało przyjęcie nowej unijnej dyrektywy, która miała wzmocnić prawa pacjentów do zwrotu kosztów usług medycznych w innym kraju UE, a przez to ułatwić wyjazdy na leczenie za granicą - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".


"DGP": Do rzecznika praw pacjenta trafiają skargi najczęściej na zbyt długie kolejki

Zbyt długie oczekiwanie na leczenie - to najczęstsza skarga, z jaką do rzecznika praw pacjenta zgłaszają się pacjenci. Nowo mianowana rzecznik Krystyna Barbara Kozłowska zaapelowała we wtorek, aby pacjenci kontaktowali się z nią jak najczęściej - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"GP": Barbara Kozłowska rzecznikiem praw pacjenta

Premier Donald Tusk powołał dziś Krystynę Barbarę Kozłowską na stanowisko rzecznika praw pacjenta - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Kozłowska kierowała wcześniej Biurem Praw Pacjenta, działającym przy Ministerstwie Zdrowia - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


Pacjencie sprawdź swoje prawa!

 Podstawowymi prawami pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo wyboru lekarza, prawo poszanowania intymności, prawo do informacji, prawo do wyrażenia zgody, prawo do tajemnicy informacji, prawo do dokumentacji medycznej. I jeszcze kilka innych praw, które warto znać zanim zaczniemy korzystać ze świadczeń zdrowotnych.

 


Subskrybuje zawartość