TELEMEDICUS.PLKto musi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów KPiR ?

 

Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy podatku dochodowego, od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 1,2 mln euro zobowiązującego ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość).

Ten rodzaj księgowości prowadzą również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, o ile nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Rozporządzenie to określa również wymogi stawiane dowodom księgowym, stanowiącym podstawę zapisu w księdze i umożliwiającym zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

WIOSENNA PROMOCJA DLA LEKARZY vatin.pl/content/promocje

Podatkowa książka przychodów i rozchodów już od 123 zł miesięcznie (brutto)!Kasy fiskalne. Jak uniknąć kasy fiskalnej w gabinecie lekarskim?

Od przyszłego roku, od maja, zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące konieczności rejestrowania obrotu przez lekarzy za pomocą kasy fiskalnej. Zapraszam specjalistów do zamieszczania porad jak tego uniknąć. Nie chodzi tutaj o unikanie płacenia podatków, tylko o czystko praktyczne podejście. Bo przecież kasa fiskalna to tylko zbędny wydatek i kłopot. Bo lekarze często praktykują pomoc wyjazdową do pacjentów. I oprócz niezbędnego sprzętu służącego leczeniu pacjentów będą musieli dźwigać ze sobą kasę fiskalną.


Kasy fiskalne dla lekarzy. Jak liczymy obrót?

Od 1 maja 2011 r. wszyscy lekarze prowadzący własną działalność gospodarczą będą musieli posiadać kasę fiskalną, jeżeli osiągną obrót powyżej 40 tys. zł.
Podatnicy podatku VAT obowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku VAT przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wprawdzie usługi medyczne są czynnościami zwolnionymi z podatku VAT, ale niestety lekarze, którzy spełniają warunki do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (obrót powyżej 40 tys. zł), muszą prowadzić ewidencję i rejestrować obrót jako zwolniony z VAT.

Kasy fiskalne dla lekarzy. Jak liczymy obrót?

Od 1 maja 2011 r. wszyscy lekarze prowadzący własną działalność gospodarczą będą musieli posiadać kasę fiskalną, jeżeli osiągną obrót powyżej 40 tys. zł.
Podatnicy podatku VAT obowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku VAT przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wprawdzie usługi medyczne są czynnościami zwolnionymi z podatku VAT, ale niestety lekarze, którzy spełniają warunki do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (obrót powyżej 40 tys. zł), muszą prowadzić ewidencję i rejestrować obrót jako zwolniony z VAT.

"DGP": Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie będzie kontroli w sprawie opodatkowania pakietów medycznych

Kwestia prawidłowości opodatkowania abonamentów medycznych w firmach może być – jak każdy inny obszar – na bieżąco sprawdzana w toku kontroli. Zatem „sensacyjne” doniesienie medialne o kontroli warszawskich centrów medycznych przez urzędy skarbowe jest w mojej ocenie nadużyciem" - mówi w wywiadzie Grabowski.


Czy opodatkowanie pakietów medycznych spowoduje spadek ich sprzedaży?

W orzeczeniu z dnia 24 maja 2010  sędziów (sygn. II FPS 1/10) NSA  zmienił stanowisko.  W ocenie  NSA, pracownik otrzymując pakiet medyczny wykupiony przez pracodawcę uzyskuje korzyść majątkową. Wartość ta powinna być opodatkowana, jako otrzymanie nieodpłatnego świadczenia. Znaczenie ma sam fakt uprawnienia do skorzystania z usług medycznych, a nie to czy pracownik faktycznie z nich skorzystał.


Podatek PIT od pakietu medycznego

Czy od pakietu medycznego (abonamentu) wykupionego w prywatnej przychodni przez pracodawcę należy płacic podatek dochodowy?


PROBLEM PRAWNY, KSIĘGOWY,FINANSOWY? PODYSKUTUJ NA FORUM?

Czy od umów pożyczek należy naliczyć pracownikowi podatek od czynności cywilno-prawnych? Czy dla samochodów wziętych w lesing należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów? Szef każe Ci sporządzić regulamin korzystania z telefonów komórkowych? Skąd wziąć gotowiec regulaminu wynagradzania?


"RZ": Odlicz koszt operacji od podatku dochodowego!

Koszty operacji, która stwarza możliwość dalszej rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka można odliczyć przy zeznaniu podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej, informuje Rzeczpospolita. Jednak o tym, czy dana czynność wchodzi w zakres zabiegów rehabilitacyjnych decyduje lekarz specjalista.


"DGP": Od abonamentu medycznego należy zapłacić podatek dochodowy

Pracodawcy najczęściej wykupują dla pracowników pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia. Umożliwiają także korzystanie z napojów. Pracownicy zazwyczaj chętnie korzystają z tego typu świadczeń, nie mając świadomości, że ich wartość stanowi przychód, który trzeba wykazać w zeznaniu rocznym i opodatkować.

 


Subskrybuje zawartość