TELEMEDICUS.PL"GW": Nie czekaj w kolejce na operację! Weź kredyt!

Znana prywatna klinika zaoferowała pacjentom kredyt na leczenie. Zmęczeni staniem w kolejkach w publicznych przychodniach i szpitalach podobno chętniej niż do tej pory będziemy zapożyczać na szybkie, prywatne leczenie - informuje Gazeta Wyborcza.


"RZ": Czy NFZ zbankrutuje?

Polska służba zdrowia znajduje się na skraju kryzysu To stan zawałowy – alarmowali zaproszeni na debatę eksperci - informuje Rzeczpospolita.

– Przyczyną bankructwa jakiejkolwiek instytucji nigdy nie jest niedobór środków– mówiła Ewa Kopacz, minister zdrowia. – Równie ważna jak ilość pieniędzy jest np. jakość zarządzania. Dlatego reformy są konieczne.


"GP": Cukrzycy bez kompleksowej opieki od 1 stycznia 2010

Od 1 stycznia 2010 zostanie nie będzie kompleksowej opieki dla chorych na cukrzycę. Nie znalazła się ona w rozporządzeniach do ustawy o koszyku świadczeń gwarantowanych ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia - informuje Gazeta Prawna.

Ustawa była narzędziem do wprowadzenia koszyka świadczeń gwarantowanych. Rozporządzenia te zawierają spis wszystkich procedur medycznych, jakie wykonuje się w ramach powszechnego ubezpieczenia, czyli to, co w Polsce należy się pacjentom bezpłatnie.
Nie znalazły się w tym rozporządzeniu usługi związane z opieką nad chorymi na cukrzycę.


"GW": Problem brudnych pacjentów

Jacek Żakowski Tygodnik Polityka:
"Napisałem, że atak dr. Pileckiego na śmierdzących pacjentów to objaw niszczącej etos służby zdrowia pararynkowej gry prowadzonej przez NFZ z ZOZ-ami. Dla nas ważna jest jakość, a NFZ płaci tylko za ilość. Opisałem też jeden z bez liku przykładów. Pacjenta, któremu po operacji zapomniano podłączyć kroplówkę i który przez wiele godzin nie mógł się dowiedzieć, jaki był wynik operacji, bo lekarz wyszedł, nic nikomu nie mówiąc." - czytamy w Gazecie Wyborczej.

dalej czytamy:


Dlaczego tak trudno dostać skierowanie na podstawowe badania?

Czy spotkaliście się Państwo z odmową wydania skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu na badanie krwi, usg jamy brzusznej, rtg klatki piersiowej? Dziwne, ale o wiele łatwiej jest dostać skierowanie na badanie rezonansem i tomografem niż takie proste (i tanie) badania.
Otóż jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. I tak jest w tym przypadku. Za zlecone badanie tomografem czy rezonansem lekarz rodzinny nie płaci, natomiast za wiele innych, znacznie tańszych, tak.
Poniżej podajemy wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza POZ, czyli takich, za które lekarz rodzinny musi zapłacić z własnej kasy.
Badania hematologiczne
morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
płytki krwi,
retikulocyty;
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).
Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi
sód,
potas,
wapń całkowity,
żelazo,
stężenie transferyny,
mocznik,
kreatynina,
glukoza,
test obciążenia glukozą,
białko całkowite,
proteinogram,
albumina,
kwas moczowy,
cholesterol całkowity,
cholesterol-HDL,
cholesterol-LDL,
triglicerydy (TG),
bilirubina całkowita,
bilirubina bezpośrednia,
fosfataza alkaliczna (ALP),
minotransferaza asparaginianowa (AST),
aminotransferaza alaninowa (ALT),
gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
amylaza,
kinaza kreatynowa (CK),
fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
czynnik reumatoidalny (RF),
miano antystreptolizyn O (ASO),
hormon tyreotropowy (TSH),
antygen HBs-AgHBs,
VDRL.
Badania moczu
ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
ilościowe oznaczanie białka,
ilościowe oznaczanie glukozy,
ilościowe oznaczanie wapnia,
ilościowe oznaczanie amylazy.
Badania kału
badanie ogólne,
pasożyty,
krew utajona - metodą immunochemiczną.
Badania układu krzepnięcia
wskaźnik protrombinowy (INR),
czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
fibrynogen.
Badania mikrobiologiczne
posiew moczu z antybiogramem,
posiew wymazu z gardła,
ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella,
białko C-reaktywne (CRP).
Badanie elektrokardiografi czne (EKG) w spoczynku
Badanie ultrasonografi czne (USG) jamy brzusznej
Zdjęcia radiologiczne

zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy
w projekcji AP i bocznej,
zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
Źródło: NFZ, Vademecum "Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych"


Pacjent powinien przedstawić dokument potwierdzający prawo do udzielenia bezpłatnego świadczenia

Dolnośląski Oddział NFZ poinformował na swojej stronie, że zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity: DZ. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027, ze zmianami) Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić dokument potwierdzający prawo do udzielenia bezpłatnego świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.


Subskrybuje zawartość