TELEMEDICUS.PL"GW": Bielskie poradnie przestały przyjmować pacjentów?

Poradnie bielskiego Szpitala Wojewódzkiego nie przyjmują nowych pacjentów do końca roku. Długie kolejki są też w innych poradniach regionu - informuje Gazeta Wyborcza Bielsko-Biała.


"GP": Szpitale przesuwają daty zabiegów operacyjnych planowych

W sytuacji gdy szpital wyczerpie środki finansowe przewidziane w kontrakcie z NFZ na dany rok, ma prawo przesunąć daty planowych zabiegów i operacji na późniejsze terminy. Musi jednak o tym poinformować pacjenta - czytamy w Gazecie Prawnej.


"GW": NFZ zapłaci szpitalom za nadwykonania?

Podlaski oddział NFZ kończy już zbieranie sprawozdań finansowych za pierwsze osiem miesięcy roku ze wszystkich podlaskich szpitali. Od ich wyniku zależy, czy znajdą się jakiekolwiek pieniądze na nadwykonania - informuje Gazeta Wyborcza.


"PT": NFZ nie płaci za ponadlimitowe noworodki w szpitalach w Myszkowie i Lublińcu

Narodowy Fundusz Zdrowia jest winny Szpitalowi Powiatowemu w Myszkowie prawie 470 tysięcy złotych. To pieniądze za ponadlimitowe urodzenia i opiekę nad noworodkami. NFZ płaci tylko za wynegocjowane kontrakty - informuje Polska Dziennik Zachodni.


"GW": Radomski szpital specjalistyczny nie ma na pensje

Pracownikom miejskiego szpitala wypłacono tylko 60 proc. pensji za sierpień. Podobnie było miesiąc temu i wtedy na część wynagrodzenia trzeba było czekać - informuje Gazeta Wyborcza.

 

"GW": NFZ nie płaci - szpitale przesuwają zabiegi na 2010 rok

Ze względu na niższe przychody NFZ nie płaci szpitalom za tegoroczne tzw. nadwykonania. Część z nich planuje więc przesunięcie na przyszły rok niektórych planowych zabiegów - informuje Gazeta Prawna. Już 112 szpitali złożyło pozwy sądowe przeciw NFZ za zapłatę nadwykonań, które powstały tylko w I półroczu tego roku. Łącznie domagają się 172 mln zł. – Od stycznia do lipca szpital wykonywał świadczenia ponad limit. NFZ powinien za nie zapłacić 9 mln zł. Część z tej kwoty zostanie zmniejszona o niewykonania, jakie powstały na niektórych oddziałach.


"GW": NFZ nie zapłaci za nadwykonania

Chorzy na nowotwory będą musieli dłużej czekać na pomoc, jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci nam za tzw. nadwykonania - mówi dr Wojciech Redelbach, dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii. Podobne problemy mają inne szpitale - informuje Gazeta Wyborcza.


"GW": Coraz dłużej czekamy na przyjęcie do szpitala. A będzie jeszcze gorzej

NFZ-etu nie stać na płacenie za wszystkich chorych, więc dyrektorzy szpitali będą musieli ustawiać ich w coraz dłuższych ogonkach. Dotyczy to również zabiegów planowych - informuje Gazeta Wyborcza.


"GW": Szpitale pozwą NFZ za niezapłacone nadwykonania

Dyrektorzy szpitali, którym podkarpacki oddział NFZ-etu nie zapłacił za nadwykonania w ubiegłym i bieżącym roku, będą musieli walczyć o te pieniądze w sądzie. Ci, którzy chcieli polubownie rozwiązać ten problem, otrzymali odpowiedź, że fundusz nie ma środków na zawarcie ugody - informuje Gazeta Wyborcza.


"GP": Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia nie mają pieniędzy na zapłacenie nadwykonań

Ani podkarpacki, ani świętokrzyski oddział NFZ nie ma wystarczających pieniędzy na zapłatę szpitalom za wszystkie tegoroczne nadwykonania - informuje Gazeta Prawna.

Dzięki ostatniej zmianie planu finansowego NFZ, jego oddziały mają dodatkowe środki na sfinansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych. Pochodzą one z nadwyżki finansowej, jaką Fundusz uzyskał w 2008 roku dzięki lepszej ściągalności składki zdrowotnej od zakładanej.


Subskrybuje zawartość