TELEMEDICUS.PL"GW": Tomografia i rezonans bez ostrych cięć

W sobotę "GW" napisała, że NFZ chce zmienić zasadę finansowania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM). Dziś, gdy lekarz kieruje pacjenta na badanie, płaci za nie bezpośrednio NFZ. Fundusz ma kontrakty z pracowniami TK i RM ma kontrakty.


GRA POZORÓW CZYLI PERSKIE OKO

Obserwując system finansowania opieki zdrowotnej z zewnątrz, z pozycji inspektora bankowego, nie mogę nie zauważyć ze zdumieniem, że corocznie dziesiątki miliardów złotych rozdzielane są bez sprawdzania kondycji finansowej kontrahenta, jak również bez analizy ekonomicznej efektywności ich wykorzystania. Na etapie kontraktowania świadczeń żaden oddział NFZ nie wymaga od świadczeniodawców przedłożenia bilansu i rachunku zysków i strat, nikt też jakoś nie poważa się zażądać od zakładu opieki zdrowotnej analizy rachunku kosztów.


"GW": Warszawa nie chce dotować przychodni dla bezdomnych

- Nie możemy finansować usług medycznych, ale szukamy rozwiązania, by przychodnia dla bezdomnych dalej działała - zapewnia wiceprezydent Warszawy. We wtorek prowadzący poradnię Lekarze Nadziei spotykają się z nim w ratuszu. Bo to, czego nie można zrobić w Warszawie, jest możliwie w innych miastach, czyamy w Gazecie Wyborczej.


"DGP": W 2010 roku pogorszy się dostęp do świadczeń

Pacjenci źle oceniają polski system opieki zdrowotnej i dotychczasowe próby jego reformowania. Nie są bowiem jego pełnoprawnym podmiotem - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": Lekarz bezpłatnie wystawi zaświadczenie do becikowego

Od 1 listopada niezależnie od tego, kiedy kobieta urodzi dziecko, aby uzyskać becikowe, niezbędne będzie złożenie w gminie zaświadczenia lekarskiego - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": Sejm uchwalił ustawę o izbach lekarskich

Dwuinstancyjne postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, z możliwością odwołania się do Sądu Najwyższego oraz poszerzenie katalogu kar o kary finansowe i odsunięcie lekarza od wykonywania pewnych czynności zawodowych - przewiduje ustawa o izbach lekarskich, którą 23 października br. jednogłośnie uchwalił Sejm - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"PB": 1,5 mln pracowników korzysta z opieki zdrowotnej w ramach tzw. abonamentów

Z opieki medycznej w ramach pracowniczych programów zdrowotnych korzysta w Polsce około 1,5 mln pracowników i ich rodzin. W okresie wzrostu gospodarczego związany rynek programów zdrowotnych rozwijał się o ponad 30 proc. rocznie. Ale, jak oceniają specjaliści, nawet dziś, w okresie spowolnienia gospodarczego, będzie rósł o co najmniej 15 proc - informuje Puls Biznesu.


"DGP": Lekarze: zniknie staż podyplomowy

Lekarze nie zgadzają się na likwidację stażu podyplomowego. Rząd chce w ten sposób zwiększyć liczbę młodych medyków pracujących w szpitalach - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".


"PB": Rada Lekarska : żaden bezrobotny nie zostanie bez pomocy lekarza

Żaden bezrobotny bez prawa do zasiłku, za którego urząd pracy nie odprowadził składek na ubezpieczenie zdrowotne, nie zostanie bez pomocy lekarskiej - zapewnił rzecznik prasowy Naczelnej Rady Lekarskiej Tomasz Korkosz, czytamy w Pulsie Biznesu.

"GW": Deklaracja szczecińska w sprawie leczenia otyłości

Stworzenie regionalnych centrów otyłości i zmiana zasad finansowania leczenia tej choroby - oto postulaty uczestników odbywającego się w Szczecinie II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zawarli je w Deklaracji szczecińskiej - czytamy w Gazecie Wyborczej Szczecin.


Subskrybuje zawartość