TELEMEDICUS.PLSzkolenie z komunikacji z pacjentem

Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki na unikalne szkolenie z komunikacji z pacjentem, które odbędzie się 8 sierpnia w Warszawie, w godz. 10:00 – 16:00.

Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziemy na:
- komunikację trudnych kwestii
- umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań
- przełamywanie barier w komunikacji
- komunikację werbalną i niewerbalną (mowa ciała)
- psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację


Resident Medical Officer – lekarz doskonały

Resident Medical Officer – lekarz doskonały

Wywiad ze Stephenem Drotske, Dyrektorem Medycznym Nes Healthcare.

Lekarz o cechach przywódczych, mówiący bardzo dobrze po angielsku, przyjazny, o głębokiej wiedzy i lubiący przygody to kandydat na doskonałego Resident Medical Officer – mówi Stephen Drotske, Medical Director NES Healthcare.


PRACAMEDYCYNA.PL - oferty pracy w branży medycznej w Polsce i za granicą.

 Zapraszamy do przeglądania i umieszczania ofert w branżowym serwisie ogłoszeniowym z ofertami pracy dla lekarzy i pielęgniarek oraz innych stanowisk w branży medycznej. Na portalu znajdą Państwo ogłoszenia o pracę w Polsce i za granicą.

Najnowsze oferty pracy:

 


Lekarski Egzamin Państwowy

Najbliższy LEP odbędzie się 25 września 2010.  Zgodnie z zapisami Ustawy o zawodzie lekarza osoby (lekarze), które kończą staż podyplomowy muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy (LEP), aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza. Jednak od sesji jesiennej 2008 ustawa ta nie nakłada już obowiązku ukończenia stażu przed przystąpieniem do LEP. Z związku z powyższym do egzaminu mogą również przystępować lekarze w trakcie odbywania stażu - istotnym warunkiem przystąpienia do LEP pozostaje jednak posiadanie Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza.


"DGP": Lekarze chcą, aby szpitale prowadziły działalność komercyjną

82 proc. lekarzy popiera pomysł Ministerstwa Zdrowia, by publiczne szpitale mogły prowadzić działalność komercyjną w ramach popołudniowych dyżurów - informuje Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z sondy największego portalu społecznościowego lekarzy Konsylium24.pl. W sondażu wzięło udział 261 lekarzy. Przeciwnych pomysłowi jest zaledwie 14 proc., 4 proc. nie ma zdania. Na początku marca media donosiły, że ministerstwo Ewy Kopacz chce zezwolić publicznym szpitalom na przyjmowanie po godzinach komercyjnych pacjentów.


"Rz": Lekarz zatrudniony na etacie musi wykupić polisę OC

150 tys. lekarzy obowiązkowo wykupi polisy. Kilkaset złotych zapłacą także zatrudnieni na etatach. Związkowcy zapowiadają skargę do Trybunału - informuje "Rzeczpospolita".


"RZ": Wyniki sondażu: Dostęp do świadczeń zdrowotnych pogorszył się

Pacjenci już się przekonali, że przez kryzys w NFZ ubyło pieniędzy. Jak wynika z sondażu GfK Polonia dla "Rzeczpospolitej", w ubiegłym roku nie odczuli żadnej poprawy.


"DGP": Większe kary dla lekarzy za błędy

Dotychczas uniewinnienie lekarza przed tym sądem często było sygnałem dla sądu powszechnego do wydawania również uniewinniających wyroków - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": Izby lekarskie przechowają dokumentację chorych

W przypadku śmierci lekarza, dokumentacja medyczna jego pacjentów będzie przechowywana przez okręgową izbę lekarską.- informuje Dziennik Gazeta Prawna.


Subskrybuje zawartość