TELEMEDICUS.PLWykaz świadczeń, za które płaci NFZ, trafi do trybunału

 

Samorząd lekarski wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich oraz izbą pielęgniarek i położnych zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego (TK) ustawę zdrowotną. 

Jeżeli trybunał przyzna racje skarżącym, może to oznaczać, że szpitale publiczne również będą mieć możliwość pobierania opłat od ubezpieczonych (za zakres usług niewymienionych w koszyku).


"DGP": Ministerstwo poprawia przepisy o rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

O przedłużeniu rehabilitacji leczniczej dzieci niepełnosprawnych będzie decydować lekarz, a nie jak dotychczas NFZ. Resort zdrowia zapewnia, że rozszerzy dostęp do tych świadczeń - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"GP": Wkrótce przestarzałe procedury medyczne przestaną być finansowane ze środków publicznych

Już na początku przyszłego roku zaczną się prace nad zmianami w wykazach gwarantowanych świadczeń zdrowotnych - informuje Gazeta Prawna.

 

Jak pinformował Wojciech Matusewicz, dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM), skierowane zostanie w  przyszłym tygodniu pismo do konsultantów krajowych z prośbą o przygotowanie wstępnych propozycji tych procedur zdrowotnych, które w pierwszej kolejności powinny zostać skreślone z rozporządzeń koszykowych.


"GP": Koszyk świadczeń - poradnię alergologiczną może prowadzić tylko alergolog?

W przyszłym roku część świadczeniodawców, którzy dotychczas działali na podstawie kontraktów z NFZ, może ich nie podpisać.Świadczeniodawcy obawiają się, że wraz z wejściem w życie tzw. rozporządzeń koszykowych zaostrzone zostaną wymogi określające, jacy specjaliści mogą udzielać konkretnych świadczeń zdrowotnych - informuje Gazeta Prawna.


"GP": Koszyk świadczeń gwarantowanych - na razie nic się zmienia

Od dziś (31 sierpnia) obowiązuje 13 rozporządzeń koszykowych. Dla pacjentów nie zmieniają one zakresu nieodpłatnych usług medycznych. Nie pomogą również w rozwoju rynku dodatkowych polis zdrowotnych - informuje Gazeta Prawna.

Rozporządzenia mają przede wszystkim stanowić informację dla pacjentów, jakie świadczenia należą im się nieodpłatnie, bo ich koszt obciąża NFZ.

– Są w nich uwzględnione wszystkie te, które do tej pory były finansowane ze środków publicznych, bo taka była rekomendacja Rady Akredytacyjnej – zapewnia Ewa Kopacz, minister zdrowia.


"RZ": Rozporządzenia określające zawartość koszyka świadczeń gwarantowanych prawie gotowe

Minister zdrowia Ewa Kopacz poinformowała, że rozporządzenia określające zawartość tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych są już gotowe. Minister zapowiedziała, że rozporządzenia zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu - informuje Rzeczpospolita.


"GP": Mniejszy koszyk świadczeń zwiększy sprzedaż polis

Towarzystwa ubezpieczeniowe liczą na to, że w miarę skracania wykazu świadczeń finansowanych przez NFZ będzie przybywać osób zainteresowanych wykupieniem prywatnej polisy zdrowotnej. Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jest szacowana na 120 mln zł - powiedział Gazecie Prawnej Adam Pustelnik, prezes zarządu TU Signal Iduna.


Subskrybuje zawartość