TELEMEDICUS.PLGORĄCY FOTEL PREZESA SZPITALA CZ. II

W ostatnim artykule opisaliśmy jeden z rodzajów odpowiedzialności, a mianowicie – odpowiedzialność cywilną prezesa szpitala „spółki z o.o.” Zgodnie z zapowiedzią przybliżymy teraz zagadnienie odpowiedzialności karnej naszego prezesa.

Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.), oprócz przepisów regulujących zasady funkcjonowania spółki z o.o., zawiera również przepisy karne (od art. 585 do art. 595 k.s.h.). W tym miejscu należy wspomnieć, że jest to specyficzna regulacja, ponieważ zasadniczo w Kodeksie karnym (dalej: k.k.), a dokładnie w art. 296 k.k., opisano czyn zabroniony polegający na tzw. nadużyciu zaufania, niegospodarności. Pozostawiając szczegóły prokuratorom, chcąc określić na nasze potrzeby relacje między tymi dwoma regulacjami, należy uznać, że przestępstwo działania na szkodę spółki z k.s.h. stanowi odmianę przestępstw z art. 296 k.k. (przestępstwo niegospodarności, nadużycia zaufania) oraz z art. 300–302 k.k. My w naszym artykule postaramy się przybliżyć art. 585 k.s.h. z uwagi na to, że jego sankcja karna jest najsurowsza spośród wszystkich sankcji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.


"DGP": Szpitale mają mniejsze długi

Szpitale mają mniej długów, o które może się upomnieć komornik. Zobowiązania wymagalne publicznych placówek na koniec III kwartału wyniosły 2,56 mld zł. To o blisko 6 proc. mniej niż na koniec czerwca. W pierwszym długi rosły – o 12,3 proc.


"DGP": Powiaty powinny decydować o przekszatłceniach szpitali

Ponad 80 procent z ponad 700 szpitali  należy do samorządów – głównie powiatów i miast na prawach powiatu. Według Michała Kuleszy to one same powinny decydować o tym, w jakiej formie organizacyjno-prawnej powinny działać placówki, które do nich należą. - Rząd, moim zdaniem, może stymulować samorządy do zmiany formy prawnej szpitali, ale nie powinien narzucać tego odgórnie. Takie działania nie zawsze przynoszą dobry efekt - mówi Michał Kulesza.


GORĄCY FOTEL PREZESA SZPITALA

Komercjalizacja i prywatyzacja szpitali to hasło ostatnio gorącej dyskusji o przekształcaniu SPZOZ w spółki prawa handlowego. W środowisku głównie medycznym, ale i nie tylko, toczą się polemiki na temat nowych możliwości, jakie daje owo przekształcenie. Ponieważ wraz ze zmianą prawno-organizacyjną nowo-starego szpitala pojawiają się ciekawe zagadnienia prawne, postanowiliśmy w niniejszym artykule wstępnie opisać zagadnienie odpowiedzialności kadry zarządzającej oraz status „pracowniczy” prezesa nowego „szpitala sp. z o.o.”.


"GW": Szpitale zastanawiają się nad Planem B. Czy warto?

Bank Gospodarstwa Krajowego chce ratować szpitale. Oferuje bezzwrotne dotacje w zamian za przekształcenie lecznic w spółki prawa handlowego. Zarząd województwa podlaskiego i najbardziej zadłużone placówki kalkulują, czy się opłaca - informuje Gazeta Wyborcza Białystok.


"GW": Strajk ostrzegawczy w częstochowskich szpitalach

Godzinny strajk ostrzegawczy przeprowadził w czwartek personel dwóch największych częstochowskich szpitali. Pielęgniarki i lekarze protestowali m.in. przeciwko sposobowi połączenia obu placówek i niespełnieniu ich żądań w sprawie gwarancji pracowniczych - informuje Gazeta Wyborcza Częstochowa.


"ŻW": Radni mazowieccy likwidują publiczne szpitale

Jak informuje "Życie Warszawy", marszałkowskie szpitale Bródnowski i w Zagórzu już za trzy miesiące mogą być niepubliczne. – Pacjenci na tym skorzystają – twierdzi koalicja w sejmiku.


"Rz": Kolejne szpitale przekształcą się w spółki prawa handlowego

Już 26 samorządów złożyło wnioski o pieniądze na przekształcenie placówek w spółki. To duża zmiana. Rządowy program przyjęto w kwietniu, ale na początku grudnia wniosków było tylko siedem. Większość z nich złożono w drugiej połowie grudnia - podaje Rzeczpospolita.


"GW": Restrukturyzacja lublińskiego szpitala

Szpital przy al. Kraśnickiej gorączkowo szuka oszczędności, które pomogą mu pozbyć się blisko 120 mln długu. Ratunkiem ma być nowy dział higieny, który według szacunków dyrekcji będzie przynosił 100 tys. oszczędności miesięcznie - informuje Gazeta Wyborcza.


"GW": Pracownicy szpitala w Tarnowskich Górach nie chcą przekształcenia

Większość pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Hagera nie chce, by szpital został przekształcony w spółkę handlową. Takie są wyniki referendum zorganizowanego w minionym tygodniu przez zakładową komisję "Solidarności". Wzięło w nim udział ponad 73 proc. spośród ponad 600 pracowników szpitala. Ponad 98 proc. głosów było przeciw. Za komercjalizacją zagłosowało zaledwie siedmiu zatrudnionych - informuje "Gazeta Wyborcza".


Subskrybuje zawartość