TELEMEDICUS.PLTechnologie wirtualizacyjne i bezpieczna infrastruktura dla usług eZdrowia

W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w dniu 13 kwietnia 2012 roku została podpisana umowa
na dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu „in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)”. Wartość kontraktu wyniosła ponad 560 tys. zł. Przetarg na dostawę sprzętu wygrało konsorcjum Arcus SA i Action SA.


Województwo Łódzkie uczy się eZdrowia od doświadczonych regionów europejskich

Beneficjentami projektu będą 4 europejskie regiony: Województwo Łódzkie, Toskania (Włochy), Yorkshire (Wlk. Brytania) i Vasterboottens (Szwecja). Richard (Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration) będzie realizowany w ramach konkursu „Regiony Wiedzy” będącego częścią „7. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej”. Okres realizacji projektu wynosi 3 lata. Całkowity budżet projektu to 2,8 mln euro, który jest w 100% współfinansowany przez Komisję Europejską. „7. Program Ramowy” w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim.


Subskrybuje zawartość