TELEMEDICUS.PLDaleko nam do Niemców - deficyt kas chorych wyniesie 4 miliardy EUR!

Od wczoraj mamy dobre wieści - minister zdrowia Ewa Kopacz wraz z prezesem Jackiem Paszkiewiczem pomyśleli i ... znaleźli brakujące pieniądze na kontrakty dla szpitali. Dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na 2010 rok. Wszyscy się cieszymy - pacjenci, bo nie musimy się martwić, kto nas będzie leczył w przyszłym roku, dyrektorzy i pracownicy szpitali, bo kolejny rok uda się jakoś przetrwać, minister zdrowia i prezes NFZ, bo wreszcie zejdą z czołówek gazet. Wszak niedługo Święta i wszystkim należy się chwila wytchnienia.


"Rz": Wielka dziura w ZUS - będą problemy z wypłatą emerytur i rent?

Rząd poinformował Komisję Europejską, że deficyt funduszy ubezpieczeniowych w tym roku przekroczy 9 mld zł. Wiadomo, że zdecydowana większość tej kwoty dotyczy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca emerytury, renty oraz zasiłki- czytamy w Rzeczpospolitej.


"DGP": "Solidarność" protestuje przed siedzibą ministerstwa zdrowia

Zwiększenia środków na świadczenia medyczne w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 r. oraz zapłaty szpitalom za tzw. nadwykonania - domagali się związkowcy z NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, którzy pikietowali w środę w Warszawie siedzibę Ministerstwa Zdrowia - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


"DGP": NFZ nie chce zaciągać kredytów

 Zaciągnięcie kredytu przez NFZ to ostateczność. Fundusz obawia się powtórzenia sytuacji z przeszłości, kiedy spłacał pożyczki zaciągnięte jeszcze przez kasy chorych - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.


"Rz": Dług publiczny jak lawina

"Ministerstwo finansów nie doszacowało dziury w przyszłorocznych budżetach samorządów - pisze Rzeczpospolita. Według gazety, wpłynie to na wzrost długu publicznego.


Niemieckie kasy chorych wpadną w miliardową dziurę deficytu!

Niemieckie kasy chorych będą miały w 2010 deficyt w wysokości 7,5 miliarda EUR. Pesymiści uważają, że może on wynieść nawet 9 miliardów EUR!

Niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych należy do najstarszych na świecie. Jego początki sięgają opracowanej przez rząd kanclerza Bismarcka Cesarskiej Ustawy w Sprawie Ubezpieczenia Chorobowego Robotników z 15 marca 1883 roku. Jest połączeniem systemu publicznego i systemu prywatnego. Dotyczy to nie tylko źródeł finansowania systemu, ale też podmiotów świadczących usługi zdrowotne.

"WELT": Trudne koalicyjne negocjacje wokół systemu zdrowotnego

Unia CDU/CSU i FDP mają różne zdania na temat przyszłości istnienia Funduszu Zdrowia finansującego niemieckie kasy chorych. Po ponad jedenastogodzinnych negocjacjach przedstawiciele partii nie doszli do porozumienia co do finansowania ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.


Subskrybuje zawartość