TELEMEDICUS.PLKomunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie wynagrodzeń zasadniczych lekarzy rezydentów w roku 2009

Ministerstwo Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 40, poz. 323), podwyższone wynagrodzenie ustalone rozporządzeniem z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury (Dz.U. Nr 66, poz. 560) przysługuje od 1 stycznia 2009r. w następującej wysokości:


"Rzeczpospolita": Skrzypek: Początek końca kryzysu

Na łamach Rzeczpospolitej możemy przeczytać: W ocenie prezesa Narodowego Banku Polskiego, Sławomira Skrzypka można już zauważyć "początek końca kryzysu" finansowego, co daje możliwość analizy ewentualnych scenariuszy tzw. odrodzenia gospodarczego.


"GW": Lekarz pracuje na 25 etatach jednocześnie

W ilu miejscach na raz można pracować? Dwa, trzy etaty to dla lekarzy w Łódzkiem bułka z masłem. Rekordzista jest zatrudniony w 25 przychodniach! We wszystkich przyjmuje w tym samym czasie - donosi Gazeta Wyborcza.


"Rzeczpospolita" - prywatna służba zdrowia rośnie w siłę

Co najmniej półtora miliona Polaków korzysta z usług prywatnej służby zdrowia - czytamy w "Rzeczpospolitej". Przychody prywatnych przychodni rosną o 20-30 procent rocznie.


Planowane zmiany ustaw: o izbach lekarskich, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swojej stronie informację o przyjętych w dniu 16 czerwca 2009 r. przez Radę Ministrów, przedłożonych przez ministra zdrowia Ewę Kopacz projektów ustaw: o izbach lekarskich oraz projektów nowelizacji ustaw o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
i o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.


Dolnośląskie Szpitale dostaną więcej pieniędzy

Dolnośląskie szpitale dostaną tyle samo pieniędzy na leczenie, co w pierwszej połowie tego roku, ale tylko przez 3-4 miesiące - dosi Gazeta Wyborcza. Dyrektor Dolnośląskiego NFZ namyślił się po rozmowie z wojewodą dolnośląskim i taką propozycję wystosował szpitalom.


Przyszli lekarze nie mają wiedzy o HIV i AIDS

Studenci ostatniego roku medycyny mają katastrofalnie niską wiedzę o wirusie HIV i AIDS, donosi "Dziennik".


SŁUŻBA ZDROWIA. Dolny Śląsk znowu najgorszy

Jak poinformowała Gazeta Wyborcza, w drugim półroczu tego roku szpitalom zabraknie pieniędzy na leczenie.


Ogromna dziura w budżecie w 2010 roku

W przyszłym roku możemy spodziewać się ogromnego deficytu finansów publicznych. Może on wynieść nawet 100 mld zł jak podaje "Rzeczpospolita". Takie prognozy przedstawiają prof. Andrzej Wernik z Akademii Finansów oraz prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC.


Lekarzu złóż pozew do sądu o odszkodowanie!

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zamieścił na swojej stronie wzór pozwu o odszkodowanie dla lekarzy specjalistów, których płaca zasadnicza jest niższa niż płaca zasadnicza rezydenta.


Subskrybuje zawartość