TELEMEDICUS.PLPacjent powinien przedstawić dokument potwierdzający prawo do udzielenia bezpłatnego świadczenia

Dolnośląski Oddział NFZ poinformował na swojej stronie, że zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity: DZ. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027, ze zmianami) Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić dokument potwierdzający prawo do udzielenia bezpłatnego świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.


Porozumienie w sprawie elektronicznych recept

Przedstawiciele trzech firm: iMed24, ILC oraz EuroSoft zawarli porozumienie w sprawie wspólnych działań zmierzających do uruchomienia platformy obsługującej elektroniczne recepty o kodowej nazwie RX24. RX24 ma być innowacyjnym systemem, z którego korzyść odniosą pacjenci, aptekarze, lekarze oraz pośrednio NFZ. Ma być też pierwszą w Polsce cyfrową platformą obsługi recept, z której będą korzystali różni producenci oprogramowania dla aptek i placówek ochrony zdrowia.


NIK: Minister Zdrowia nieprawidłowo przekazał pieniądze szpitalom

NIK negatywnie oceniła wykonanie budżetu państwa przez Ministra Zdrowia, głównie za realizację programu wieloletniego Wzmocnienie Bezpieczeństwa zdrowotnego Obywateli. NIK krytycznie oceniła realizację tego programu nie tylko za wydanie 300 mln złotych bez formalnej podstawy prawnej, lecz także z powodu wadliwej metodologii zastosowanej do podziału środków - czytamy na stronach Najwyższej Izby Kontroli.


Polsko-francuskie studia ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, L'Universite Paris 13 w Paryżu, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ogłaszają nabór na rok akademicki 2009/2010 na polsko-francuskie 2-letnie studia zaoczne II stopnia (magisterskie) na kierunku Zarządzanie o specjalności ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNE.


Innowacje w ochronie zdrowia

Szanowni Państwo! Wdrożyliście Państwo niedawno w swoim szpitalu czy przychodni system zarządzania jakością ISO? Zainwestowaliście Państwo w nowoczesny sprzęt? Pozyskaliście Państwo na ten cel dotację z Unii Europejskiej albo kredyt bankowy? A może pozyskaliście Państwo inwestora strategicznego?


Ochrona zdrowia rynkiem przyszłości!

TELEMEDICUS.PL to niezależny portal integrujący różnych specjalistów z kadrą menedżerską służby zdrowia.

TELEMEDICUS.PL tworzony jest przez informatyków, ekonomistów, finansistów, kadrowców, specjalistów od marketingu, controllingu zainteresowanych zarabianiem w ochronie zdrowia.

TELEMEDICUS.PL jest prestiżowym forum służącym wymianie myśli, poglądów oraz idei na temat zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, ich finansowaniem a także poprawą efektywności systemu opieki zdrowotnej.

Polskie jednorodne grupy pacjentów, marketing w szpitalu i przychodni, system zapewnienia jakości w ochronie zdrowia, controlling, telemedycyna, teleradiologia to jest tylko kilka wybranych innowacyjnych pojęć, które stawiają nowe wyzwania przed zarządzającymi polskimi szpitalami i przychodniami, a którymi zajmuje się portal TELEMEDICUS.PL.

TELEMEDICUS.PL czytany jest przez menedżerów i pracowników szpitali, przychodni, aptek i innych podmiotów branży ochrona zdrowia. Czytają nas też lekarze, politycy, urzędnicy oraz pozostałe osoby zatrudnione w systemie ochrony zdrowia (NFZ, Ministerstwo Zdrowia etc.).


Plan "B" - wdrożenie programu przekształceń szpitali w spółki

Ministerstwo zdrowia poinformowało o podpisaniu umowy określającej zasady współpracy i realizacji zadań w ramach Planu B.


Jesteś doradcą finansowym?

Jesteś doradcą finansowym? Masz pomysły na obniżenie kosztów finansowych w szpitalach? Czy chciałbyś doradzać szpitalowi w obniżeniu kosztów finansowych?


Jedziesz za granicę - weź kartę EKUZ z NFZ

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (w skrócie EKUZ) wydawana jest przez wojewódzkie oddziały NFZ. Listę Oddziałów i ich delegatur znajdziesz na stronie NFZ:


"Rz": Przyszłościowe zawody i branże

W karierze warto postawić na nowe technologie. Kluczowa będzie elastyczność i otwartość na zmiany.
Dobry zawód nie wystarczy. Coraz ważniejsze są „miękkie” kompetencje i chęć uczenia się przez całe życie.
Administratorzy systemów baz danych, projektanci i wykonawcy stron WWW oraz teleinformatycy, mechatronicy czy menedżerowie szpitali, pielęgniarze, rehabilitanci – to niektóre z perspektywicznych zawodów, które wymienia pierwszy w Polsce raport na temat przyszłości polskich kadr „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”. Czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej.


Subskrybuje zawartość