TELEMEDICUS.PLMinisterstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych

Minister Zdrowia zaprasza zakłady opieki zdrowotnej do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w 2010 r.


Śląski NFZ zapłaci za nadwykonania

4 listopada br. Minister Zdrowia Ewa Kopacz spotkała się z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” regionów Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego oraz Podbeskidzkiego. W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z kontraktowaniem świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcami działającymi na terenie województwa śląskiego.


Sytuacja w związku z pandemią grypy na Ukrainie

Aktualnie na Ukrainie zarejestrowano 187 tysięcy przypadków zachorowań na grypę w tym 14 to A/H1N1.


Na Dolnym Śląsku szpitale nadal bez umów na świadczenie usług

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ poraz kolejny zaprasza szpitale do negocjacji celem ustalenia zasad finansowania kontraktów w miesiącach listopadzie i grudniu.


Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii przyznana Elinor Ostrom i Oliver E. Williamson

Laureatami tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii zostali Amerykanie: Elinor Ostrom i Oliver E. Williamson. Zostali wyróżnieni za analizę zarządzania ekonomicznego.


12 października obchodzimy Światowy Dzień Reumatyzmu


Informacja o szkoleniach finansowanych ze środków unijnych

Nowe środki z funduszy europejskich na finansowanie dokształcania w zakresie medycyny ratunkowej oraz szkoleń z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej, narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ - informuje Minsterstwo Zdrowia.


POINFORMUJ nas o istotnych wydarzeniach!


Polska a światowy kryzys gospodarczy

Narodowy Bank Polski opublikował raport "Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego". Raport omawia wpływ kryzysu na gospodarki różnych krajów, w tym Polski. Przedstawia dotychczasowe działania antykryzysowe. Przypomina, że to m.in. dzięki szybkim decyzjom podjętym przez NBP udało się zachować stabilność polskiego systemu finansowego, NBP również wnosi wkład – m.in. w ramach „Paktu na rzecz rozwoju akcji kredytowej” – w podtrzymanie dodatniego wzrostu gospodarczego.


Nowe inwestycje w szpitalach współfinansowane przez Unię Europejską

Mnisterstwo Zdrowia opublikowało informację o czterech indywidualnych projektach, na które podpisano umowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość ww. inwestycji wynosi 206 823 405,31 PLN, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR to 171 406 636,36 PLN.

Pierwszym projektem jest utworzenie Kliniki Chorób Zakaźnych i dostosowanie zaplecza diagnostyczno-leczniczego SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Beneficjent projektu jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie.


Subskrybuje zawartość