TELEMEDICUS.PLGdzie szukać pomocy w razie choroby w nocy i w święta?

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia w swoim Vademecum „Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych” po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


Polska służba zdrowia w ogonie Europy

undefined
 Polska służba zdrowia znalazła się na 26 miejscu spośród 33 przebadanych państw europejskich. Za nami tylko Malta, Słowacja, Litwa, Albania, Łotwia, Rumunia i Bułgaria.
Jest to wynik corocznego ratingu instytucji Health Consumer Powerhouse wspieranej przez Komisję Europejską.

Co farmaceuta może poprawić na recepcie?

Farmaceuta może jedynie poprawić informacje na recepcie (adres pacjenta, nr PESEL, nr oddziału wojewódzkiego NFZ). Nie może jednak dopisywać danych. Zaniedbanie ze strony lekarza wystawiającego receptę może oznaczać trudności w uzyskaniu leku przez pacjenta.


Czy pacjent może żądać od lekarza wydania kopii badań i ile to kosztuje?

Odpowiedź jest prosta - tak, pacjent może żądać wydania wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej.

Co więcej, może nawet zażądać wydania oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Ale nie za darmo.

Wyniki sondażu „Czy jesteś za prywatyzacją szpitali?”

56 % użytkowników serwisu TELEMEDICUS.PL wypowiedziało się w naszym sondażu za prywatyzacją szpitali. 42 % jest przeciwne prywatyzacji.


Wszystko o lekach i receptach

 Pacjent ma prawo do refundowanych leków i wyrobów medycznych na podstawie recepty. Receptę może wystawić również lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, ale posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z NFZ umowę upoważniającą do wystawienia recept podlegających refundacji.


Co może lekarz POZ (lekarz rodzinny)?

Lekarz POZ może wystawić skierowanie na badania laboratoryjne, może dać nam, o ile uzna za uzasadnione, skierowanie na rezonans magnetyczny, wypełnić wniosek do sanatorium itd.

 

 


Dlaczego tak trudno dostać skierowanie na podstawowe badania?

Czy spotkaliście się Państwo z odmową wydania skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu na badanie krwi, usg jamy brzusznej, rtg klatki piersiowej? Dziwne, ale o wiele łatwiej jest dostać skierowanie na badanie rezonansem i tomografem niż takie proste (i tanie) badania.
Otóż jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. I tak jest w tym przypadku. Za zlecone badanie tomografem czy rezonansem lekarz rodzinny nie płaci, natomiast za wiele innych, znacznie tańszych, tak.
Poniżej podajemy wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza POZ, czyli takich, za które lekarz rodzinny musi zapłacić z własnej kasy.
Badania hematologiczne
morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
płytki krwi,
retikulocyty;
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).
Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi
sód,
potas,
wapń całkowity,
żelazo,
stężenie transferyny,
mocznik,
kreatynina,
glukoza,
test obciążenia glukozą,
białko całkowite,
proteinogram,
albumina,
kwas moczowy,
cholesterol całkowity,
cholesterol-HDL,
cholesterol-LDL,
triglicerydy (TG),
bilirubina całkowita,
bilirubina bezpośrednia,
fosfataza alkaliczna (ALP),
minotransferaza asparaginianowa (AST),
aminotransferaza alaninowa (ALT),
gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
amylaza,
kinaza kreatynowa (CK),
fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
czynnik reumatoidalny (RF),
miano antystreptolizyn O (ASO),
hormon tyreotropowy (TSH),
antygen HBs-AgHBs,
VDRL.
Badania moczu
ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
ilościowe oznaczanie białka,
ilościowe oznaczanie glukozy,
ilościowe oznaczanie wapnia,
ilościowe oznaczanie amylazy.
Badania kału
badanie ogólne,
pasożyty,
krew utajona - metodą immunochemiczną.
Badania układu krzepnięcia
wskaźnik protrombinowy (INR),
czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
fibrynogen.
Badania mikrobiologiczne
posiew moczu z antybiogramem,
posiew wymazu z gardła,
ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella,
białko C-reaktywne (CRP).
Badanie elektrokardiografi czne (EKG) w spoczynku
Badanie ultrasonografi czne (USG) jamy brzusznej
Zdjęcia radiologiczne

zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy
w projekcji AP i bocznej,
zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
Źródło: NFZ, Vademecum "Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych"


Z jakim dokumentem do lekarza?

Udając się do lekarza pacjent powinien wziąć ze sobą ważny dokument potwierdzający uprawnienia do opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli pacjent takiego dokumentu nie będzie mieć, może go spotkać przykra niespodzianka - będzie musiał wpłacić kaucję. Na przykład, jeżeli udaje się do lekarza rodzinnego, 80 zł.

NFZ opublikował na swoich stronach o tym informację (Vademecum "Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych").


Wszystko o skierowaniach do lekarzy specjalistów, szpitala i sanatorium

Czy do lekarza dermatologa i onkologa dostaniemy się bez skierowania? Ile ważne jest skierowanie na badanie i do lekarza specjalisty? Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na badanie rezonansem i tomografem?


Subskrybuje zawartość