TELEMEDICUS.PLCzy opodatkowanie pakietów medycznych spowoduje spadek ich sprzedaży?

W orzeczeniu z dnia 24 maja 2010  sędziów (sygn. II FPS 1/10) NSA  zmienił stanowisko.  W ocenie  NSA, pracownik otrzymując pakiet medyczny wykupiony przez pracodawcę uzyskuje korzyść majątkową. Wartość ta powinna być opodatkowana, jako otrzymanie nieodpłatnego świadczenia. Znaczenie ma sam fakt uprawnienia do skorzystania z usług medycznych, a nie to czy pracownik faktycznie z nich skorzystał.


ZANIM WYJEDZIESZ NA WCZASY DO EGIPTU ODWIEDŹ LEKARZA!

WHO zaleca, aby na co najmniej 4-8 tygodni przed podróżą do krajów ryzyka skonsultować się u lekarza specjalisty. Zdecydowanie wcześniej do lekarza powinny udać się osoby planujące podróż na dłuższy czas.

Liczba ludzi podróżujących po świecie z roku na roku wzrasta. Powołując się na statystyki Światowej Organizacji Turystyki (World Tourism Organization UNWTO), liczba podróżujących wyniosła w 2008 roku 922 miliony! Turyści wydali 944 mld USD. Planuje się, że w 2010 roku liczba podróżujących wyniesie 1 miliard, a w 2020 1,6 miliarda! W 2008 roku więcej niż polowa wyjazdów turystycznych to wyjazdy dla rozrywki, rekreacji, na wczasy.


Pacjencie sprawdź swoje prawa!

 Podstawowymi prawami pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo wyboru lekarza, prawo poszanowania intymności, prawo do informacji, prawo do wyrażenia zgody, prawo do tajemnicy informacji, prawo do dokumentacji medycznej. I jeszcze kilka innych praw, które warto znać zanim zaczniemy korzystać ze świadczeń zdrowotnych.

 


Osoby nie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ mogą ubezpieczyć się dobrowolnie

Osoby, które nie są objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą nabyć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej korzystając z tzw. ubezpieczenia dobrowolnego.


Wydatki na ochronę zdrowia w PKB i na jednego mieszkańca

Poniżej publikujemy dane OECD o nakładach na ochronę zdrowia w Polce. Zamieszczamy dane o wydatkach całkowitych, publicznych, prywatnych w latach 2000-2007, także w procenctach PKB.
Informujemy również o wysokości wydatków na jednego mieszkańca.
Dla porównania przedstawiamy dane w kilku wybranych krajach.
Być może komuś z Państwa przydadzą się takie dane do pracy, studiów...
My zadaliśmy sobie trud zebrania i opublikowania tych danych, w zamian prosimy o zamieszczenie informacji, w jakim celu dane te zostały wykorzystane (w zakładce "Odpowiedz").


Czy w Europie Wschodniej rozpocznie się masowa prywatyzacja szpitali?

Prywatyzacja szpitali wywołuje zawsze dużo emocji w naszym regionie. Na przykład w Czechach obywatele zagłosowali w zeszłym roku na partię socjalistów w znacznej mierze dlatego, aby powstrzymać prorynkowe reformy.


Niemieckie szpitale publiczne mogą zbankrutować

Jak prognozują specjaliści część niemieckich szpitali, nawet 30% (!), może w ciągu najbliższych kilku lat zbankrutować.
Przyczyni się do tego wprowadzony kilka lat temu system rozliczeniowy DRG (ang. Diagnosis Related Groups), który wymusza na szpitalach działania proefektywnościowe.


27 kwietnia 2009r. ruszył rządowy program "Ratujemy polskie szpitale"

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wdrożeniu nowego programu, którego zadaniem jest poprawa polskiego systemu ochrony zdrowia.


Czy na rynku ochrony zdrowia powinna dominować prywatna przedsiębiorczość?

       W ostatnich 25 latach zaawansowane gospodarczo państwa próbowały ograniczyć poziom wzrostu wydatków zdrowotnych do pewnego społecznie akceptowalnego poziomu. Jest to trudne zadanie, gdyż opieka zdrowotna jest specyficznym rodzajem dobra, które wykazuje cechy dobra prywatnego, ale z różnych powodów, najczęściej na skutek prowadzonej przez państwo polityki prospołecznej, jest dostępne praktycznie dla każdego obywatela i finansowane ze środków publicznych.


Wydatki na ochronę zdrowia wg OECD

       Wydatki na ochronę zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca w krajach rozwiniętych rosną szybciej niż wynosi wzrost PKB tych krajów. Taka sytuacja wywiera nacisk na budżet oraz dochody gospodarstw domowych. średnio w krajach OECD wydatki na ochronę zdrowia w 2006 roku wyniosły 8,9% PKB poszczególnych krajów.


Subskrybuje zawartość