TELEMEDICUS.PLCzym się różni usługa medyczna od innych usług dostępnych na rynku? (część 1 z 4)

Opieka zdrowotna jest specyficznym rodzajem dobra, które wykazuje cechy dobra prywatnego, ale z różnych powodów jest dostępne praktycznie dla każdego obywatela i finansowane ze środków publicznych.


Telemedycyna to przyszłość?

Koszty udzielania świadczeń w Polsce z roku na rok rosną. W systemie ochrony zdrowia jest coraz więcej pieniędzy, a mimo to jest ich ciągle za mało. Co zrobić, aby obniżyć koszty? Rozwiązaniem jest TELEMEDYCYNA.


27 kwietnia 2009r. ruszył rządowy program "Ratujemy polskie szpitale"

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wdrożeniu nowego programu, którego zadaniem jest poprawa polskiego systemu ochrony zdrowia.


Czy na rynku ochrony zdrowia powinna dominować prywatna przedsiębiorczość?

       W ostatnich 25 latach zaawansowane gospodarczo państwa próbowały ograniczyć poziom wzrostu wydatków zdrowotnych do pewnego społecznie akceptowalnego poziomu. Jest to trudne zadanie, gdyż opieka zdrowotna jest specyficznym rodzajem dobra, które wykazuje cechy dobra prywatnego, ale z różnych powodów, najczęściej na skutek prowadzonej przez państwo polityki prospołecznej, jest dostępne praktycznie dla każdego obywatela i finansowane ze środków publicznych.


Wydatki na ochronę zdrowia wg OECD

       Wydatki na ochronę zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca w krajach rozwiniętych rosną szybciej niż wynosi wzrost PKB tych krajów. Taka sytuacja wywiera nacisk na budżet oraz dochody gospodarstw domowych. średnio w krajach OECD wydatki na ochronę zdrowia w 2006 roku wyniosły 8,9% PKB poszczególnych krajów.


Subskrybuje zawartość