TELEMEDICUS.PLWszystko o skierowaniach do lekarzy specjalistów, szpitala i sanatorium

Czy do lekarza dermatologa i onkologa dostaniemy się bez skierowania? Ile ważne jest skierowanie na badanie i do lekarza specjalisty? Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na badanie rezonansem i tomografem?


Inwestuj w ochronę zdrowia!

Dzisiaj niewiele jest branż o tak wysokim potencjale rozwoju jak ochrona zdrowia. W dodatku wydaje się, że jest to bezpieczny rynek, wszak wszyscy chorujemy i z wiekiem nasze potrzeby na tego typu usługi oraz leki rosną. 


Problemy z wprowadzeniem reform systemu zdrowotnego na przykładzie krajów Europy Środkowej

Rządy państw Europy Środkowej, Polski, Czech, Węgier i Słowacji, próbowały w ostatnich kilku latach, począwszy od 2006 roku, wprowadzić reformy swoich systemów opieki zdrowotnej. Zmiany te miały przede wszystkim poprawić efektywność systemu zdrowotnego.


Wydatki na ochronę zdrowia w PKB i na jednego mieszkańca

Poniżej publikujemy dane OECD o nakładach na ochronę zdrowia w Polce. Zamieszczamy dane o wydatkach całkowitych, publicznych, prywatnych w latach 2000-2007, także w procenctach PKB.
Informujemy również o wysokości wydatków na jednego mieszkańca.
Dla porównania przedstawiamy dane w kilku wybranych krajach.
Być może komuś z Państwa przydadzą się takie dane do pracy, studiów...
My zadaliśmy sobie trud zebrania i opublikowania tych danych, w zamian prosimy o zamieszczenie informacji, w jakim celu dane te zostały wykorzystane (w zakładce "Odpowiedz").


Czy w Europie Wschodniej rozpocznie się masowa prywatyzacja szpitali?

Prywatyzacja szpitali wywołuje zawsze dużo emocji w naszym regionie. Na przykład w Czechach obywatele zagłosowali w zeszłym roku na partię socjalistów w znacznej mierze dlatego, aby powstrzymać prorynkowe reformy.


Niemieckie szpitale publiczne mogą zbankrutować

Jak prognozują specjaliści część niemieckich szpitali, nawet 30% (!), może w ciągu najbliższych kilku lat zbankrutować.
Przyczyni się do tego wprowadzony kilka lat temu system rozliczeniowy DRG (ang. Diagnosis Related Groups), który wymusza na szpitalach działania proefektywnościowe.


Przyczyny interwencji państwa w sektorze usług zdrowotnych związane z nieefektywnością rynku (część 3 z 4)

W poprzednich dwóch artykułach:
"Czym się różni usługa medyczna od innych usług dostępnych na rynku?" z 11.06.2009r.
"Uzasadnienie roli państwa w ochronie zdrowia" z 15.06.2009r.

pisałam o powodach ingerencji państwa na rynku usług zdrowotnych.
Były to:
 powody wynikające z charakterystycznych cech dóbr zdrowotnych,
 powody związane z zamożnością konsumentów,
 powody związane z zachowaniem się konsumentów.
W literaturze przedmiotu wymienia się jeszcze jedną grupa powodów uzasadniającą interwencję państwa na tym rynku.
Są to powody związane z nieefektywnością rynku .


Polski Uniwersytet Wirtualny – czyli jak zaprosić uczelnię do domu

Przy dzisiejszym tempie życia nie każdy może pozwolić sobie na studia, nawet w systemie zaocznym. Problem ten dotyczy również Polaków mieszkających na stałe lub czasowo poza granicami kraju, którzy chcą zdobyć wykształcenie w języku ojczystym.
Z myślą o takich osobach powołano do życia w 2002 r. Polski Uniwersytet Wirtualny, który obecnie jest największą polską uczelnią e-learningową. PUW prowadzi studia na pięciu kierunkach:
- pielęgniarstwo – studia licencjackie pomostowe,
- informatyka – studia inżynierskie i uzupełniające magisterskie,


Masowa prywatyzacja szpitali stanie się niedługo faktem

W najbliższej przyszłości będziemy świadkami wielu spektakularnych prywatyzacji szpitali.
Dzisiejsza "Rzeczpospolita" donosi o ogromnym deficycie budżetowym prognozowanym na 2010 rok. Może on wynieść nawet 100 miliardów złotych w przyszłym roku. Natomiast w sektorze rządowym i samorządowym, jak wylicza prof. Andrzej Wernik, może zabraknąć w tym roku 56 – 63 mld zł.
Co to będzie oznaczać dla publicznych szpitali?


Uzasadnienie roli państwa w ochronie zdrowia (część 2 z 4)

Usługi zdrowotne mogłyby być dostarczane przez sektor prywatny, ale często państwo bierze na siebie, przynajmniej w części, obowiązek zaopatrywania społeczeństwa w te usługi. Dlaczego ?
Większość zachodnich demokracji wyraża pogląd, że każda jednostka powinna mieć zapewniony dostęp do usług medycznych na pewnym minimalnym poziomie w celu ulżenia w bólu i cierpieniu, a także w zapobieganiu przedwczesnej śmierci. Pogląd ten wywodzi się z tzw. egalitaryzmu ukierunkowanego, czyli poglądu, że dostępność do opieki zdrowotnej dla różnych osób nie powinna zależeć tylko od dochodu.


Subskrybuje zawartość