TELEMEDICUS.PLPacjencie sprawdź swoje prawa!

 Podstawowymi prawami pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo wyboru lekarza, prawo poszanowania intymności, prawo do informacji, prawo do wyrażenia zgody, prawo do tajemnicy informacji, prawo do dokumentacji medycznej. I jeszcze kilka innych praw, które warto znać zanim zaczniemy korzystać ze świadczeń zdrowotnych.

 


Osoby nie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ mogą ubezpieczyć się dobrowolnie

Osoby, które nie są objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą nabyć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej korzystając z tzw. ubezpieczenia dobrowolnego.


Wyniki sondażu „Czy jesteś za prywatyzacją szpitali?”

56 % użytkowników serwisu TELEMEDICUS.PL wypowiedziało się w naszym sondażu za prywatyzacją szpitali. 42 % jest przeciwne prywatyzacji.


Wszystko o lekach i receptach

 Pacjent ma prawo do refundowanych leków i wyrobów medycznych na podstawie recepty. Receptę może wystawić również lekarz, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, ale posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z NFZ umowę upoważniającą do wystawienia recept podlegających refundacji.


Co może lekarz POZ (lekarz rodzinny)?

Lekarz POZ może wystawić skierowanie na badania laboratoryjne, może dać nam, o ile uzna za uzasadnione, skierowanie na rezonans magnetyczny, wypełnić wniosek do sanatorium itd.

 

 


Dlaczego prywatne szpitale są efektywniejsze a przy tym świadczą usługi o wysokiej jakości

Czy należy bać się prywatyzacji szpitali publicznych? Niemcy nie boją się, ponieważ ich szpitale prywatne niedojż, że są bardziej efektywne, przynoszą zyski swoim prywatnym właścicielom, to jeszcze do tego więcej inwestują w nowy sprzęt, a także więcej pieniędzy wpłacają do budżetu w postaci podatków a przy tym świadczą usługi na podobnym jakościowym poziomie jak szpitale publiczne. 


Przyczyny interwencji państwa związane z negatywnymi skutkami istnienia instytucji ubezpieczeniowych (część 4 z 4)

Istnienie instytucji ubezpieczeniowych prowadzi do wielu negatywnych efektów, które z
uwagi na niedoskonałości rynku zdrowotnego, bez interwencji państwa nie mogłyby
zostać usunięte. Te negatywne efekty to przede wszystkim nadmierne wydatki na ochronę
zdrowia, zjawisko selekcji negatywnej oraz wysokie koszty transakcyjne.


Zapytaj lekarza o bezpłatne badania w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych

O tym jak trudno jest dostać skierowanie na podstawowe badanie wie wielu pacjentów. Ale równie wielu nie wie, że może skorzystać z bezpłatnych badań w ramach tak zwanych profilaktycznych programach zdrowotnych.


Dlaczego tak trudno dostać skierowanie na podstawowe badania?

Czy spotkaliście się Państwo z odmową wydania skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu na badanie krwi, usg jamy brzusznej, rtg klatki piersiowej? Dziwne, ale o wiele łatwiej jest dostać skierowanie na badanie rezonansem i tomografem niż takie proste (i tanie) badania.
Otóż jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. I tak jest w tym przypadku. Za zlecone badanie tomografem czy rezonansem lekarz rodzinny nie płaci, natomiast za wiele innych, znacznie tańszych, tak.
Poniżej podajemy wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza POZ, czyli takich, za które lekarz rodzinny musi zapłacić z własnej kasy.
Badania hematologiczne
morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
płytki krwi,
retikulocyty;
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).
Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi
sód,
potas,
wapń całkowity,
żelazo,
stężenie transferyny,
mocznik,
kreatynina,
glukoza,
test obciążenia glukozą,
białko całkowite,
proteinogram,
albumina,
kwas moczowy,
cholesterol całkowity,
cholesterol-HDL,
cholesterol-LDL,
triglicerydy (TG),
bilirubina całkowita,
bilirubina bezpośrednia,
fosfataza alkaliczna (ALP),
minotransferaza asparaginianowa (AST),
aminotransferaza alaninowa (ALT),
gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
amylaza,
kinaza kreatynowa (CK),
fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
czynnik reumatoidalny (RF),
miano antystreptolizyn O (ASO),
hormon tyreotropowy (TSH),
antygen HBs-AgHBs,
VDRL.
Badania moczu
ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
ilościowe oznaczanie białka,
ilościowe oznaczanie glukozy,
ilościowe oznaczanie wapnia,
ilościowe oznaczanie amylazy.
Badania kału
badanie ogólne,
pasożyty,
krew utajona - metodą immunochemiczną.
Badania układu krzepnięcia
wskaźnik protrombinowy (INR),
czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
fibrynogen.
Badania mikrobiologiczne
posiew moczu z antybiogramem,
posiew wymazu z gardła,
ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella,
białko C-reaktywne (CRP).
Badanie elektrokardiografi czne (EKG) w spoczynku
Badanie ultrasonografi czne (USG) jamy brzusznej
Zdjęcia radiologiczne

zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy
w projekcji AP i bocznej,
zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
Źródło: NFZ, Vademecum "Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych"


Z jakim dokumentem do lekarza?

Udając się do lekarza pacjent powinien wziąć ze sobą ważny dokument potwierdzający uprawnienia do opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli pacjent takiego dokumentu nie będzie mieć, może go spotkać przykra niespodzianka - będzie musiał wpłacić kaucję. Na przykład, jeżeli udaje się do lekarza rodzinnego, 80 zł.

NFZ opublikował na swoich stronach o tym informację (Vademecum "Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych").


Subskrybuje zawartość