TELEMEDICUS.PLNIE PIENIĄDZE, LECZ REFORMA!

Żadne pieniądze nie spowodują odczuwalnej przez pacjentów poprawy w systemie ochrony zdrowia, który jest dziurawy jak sito lub też, jak kto woli, jest studnią bez dna.Czy pacjenci odczuli, że w okresie ostatnich kilku lat środki na finansowanie służby zdrowia rosły w tempie 7-16 % rocznie?


Czy dogonimy Europę?

Czy zastanawiacie się czasami skąd te nieustające kłopoty finansowe szpitali, dlaczego lekarze domagają się wyższych wynagrodzeń skoro ponoć zarabiają już lepiej od prawników? Mnie to nie dziwi, bo nie może być dobrze skoro nakłady na ochronę zdrowia są jedne z najniższych w Europie.

 

 

 

 

 

Nawet Czechy i Węgry więcej od nas przeznaczają na ochronę zdrowia - i to zdecydowanie więcej!


Prywatyzacja szpitali niemieckich - Pielęgniarka ma coraz więcej pacjentów pod opieką

W żadnym z europejskich państw nie zostało tak dużo sprywatyzowanych szpitali jak w Niemczech. W żadnym nie sprywatyzowano kliniki uniwersyteckiej, a w Niemczech tak. Niemieckie koncerny posiadające szpitale należą do największych w Europie.


Świńska grypa w Wielkiej Brytanii

Przeczytałam w serwisie parę artykułów o tym jak to Niemcy i Austriacy na potęgę się szczepią i postanowiłam podzielić się swoją wiedzą o tym jak to robią Anglicy.  Parę dni temu wróciłam ze szkolenia z Sheffield w Wielkiej Brytanii. Pobyt zorganizowany został w ramach projektu Leonardo da Vinci "Rozwój kompetencji nauczycieli medycyny rodzinnej w zakresie dydaktyki i badań naukowych".


GRA POZORÓW CZYLI PERSKIE OKO

Obserwując system finansowania opieki zdrowotnej z zewnątrz, z pozycji inspektora bankowego, nie mogę nie zauważyć ze zdumieniem, że corocznie dziesiątki miliardów złotych rozdzielane są bez sprawdzania kondycji finansowej kontrahenta, jak również bez analizy ekonomicznej efektywności ich wykorzystania. Na etapie kontraktowania świadczeń żaden oddział NFZ nie wymaga od świadczeniodawców przedłożenia bilansu i rachunku zysków i strat, nikt też jakoś nie poważa się zażądać od zakładu opieki zdrowotnej analizy rachunku kosztów.


Niemieckie kasy chorych wpadną w miliardową dziurę deficytu!

Niemieckie kasy chorych będą miały w 2010 deficyt w wysokości 7,5 miliarda EUR. Pesymiści uważają, że może on wynieść nawet 9 miliardów EUR!

Niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych należy do najstarszych na świecie. Jego początki sięgają opracowanej przez rząd kanclerza Bismarcka Cesarskiej Ustawy w Sprawie Ubezpieczenia Chorobowego Robotników z 15 marca 1883 roku. Jest połączeniem systemu publicznego i systemu prywatnego. Dotyczy to nie tylko źródeł finansowania systemu, ale też podmiotów świadczących usługi zdrowotne.

Gdzie szukać pomocy w razie choroby w nocy i w święta?

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia w swoim Vademecum „Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych” po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


Polska służba zdrowia w ogonie Europy

undefined
 Polska służba zdrowia znalazła się na 26 miejscu spośród 33 przebadanych państw europejskich. Za nami tylko Malta, Słowacja, Litwa, Albania, Łotwia, Rumunia i Bułgaria.
Jest to wynik corocznego ratingu instytucji Health Consumer Powerhouse wspieranej przez Komisję Europejską.

Co farmaceuta może poprawić na recepcie?

Farmaceuta może jedynie poprawić informacje na recepcie (adres pacjenta, nr PESEL, nr oddziału wojewódzkiego NFZ). Nie może jednak dopisywać danych. Zaniedbanie ze strony lekarza wystawiającego receptę może oznaczać trudności w uzyskaniu leku przez pacjenta.


Czy pacjent może żądać od lekarza wydania kopii badań i ile to kosztuje?

Odpowiedź jest prosta - tak, pacjent może żądać wydania wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej.

Co więcej, może nawet zażądać wydania oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Ale nie za darmo.

Subskrybuje zawartość